Ministerstvo financii SR

Názov:
Ministerstvo financií SR
Adresa:
Štefanovičova 5, P. O. BOX 82
Mesto:
817 82 BRATISLAVA
Tel.:
00421/2/5958 1111
FAX:
00421/2/5958 3048
E-mail:
podatelna@mfsr.sk


Ďalšie kontakty