Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa:
Špitálska 4-6
Mesto:
816 43 Bratislava
Tel.:
02/ 2046 0000

Kancelária štátnej tajomníčky
Tel.:
02 2046 1310

Služobný úrad:
Tel.:
02 2046 2315

Sekcia práce:
Tel.:
02 2046 1213

Sekcia sociálnej a rodinnej politiky:
Tel.:
02 2046 1055

Sekcia riadenia ESF:
Tel.:
02 2046 2912

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia:
Tel.:
02 2046 1913

Sekcia legislatívy:
Tel.:
02 2046 1413

Sekcia ekonomiky:
Tel.:
02 2046 2161

Ďalšie kontakty