Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Názov:
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Adresa:
Stromová 1
Mesto:
813 30 Bratislava
Ústredňa:
+421 2/59374111

Kancelária ministra
Tel.:
02/59374 315
FAX:
02/59374 333
E-mail:
kancmin@minedu.sk

Sekcia financovania a rozpočtu
Tel.:
02/59374 340
FAX:
02/59374 231
E-mail:
viera.murcinova@minedu.sk

Sekcia vysokých škôl
Tel.:
02/59374 369
FAX:
02/59374 383
E-mail:
svs@minedu.sk

Sekcia regionálneho školstva
Tel.:
02/59374 263
FAX:
02/59374 229
E-mail:
srs@minedu.sk

Ďalšie kontakty