Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Názov:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Adresa:
Župné námestie 13
Mesto:
813 11 Bratislava
Ústredňa:
+421 2 59353 111

Podateľňa
Tel.:
+421 2 59353 315
FAX:
+421 2 59353 600
Úradné hodiny:
7:30 - 15:30

Tlačový a informačný odbor
Tel.:
+421 2 59353 271
FAX:
+421 2 59353 607
E-mail:
tlacove@justice.sk

Oficiálna stránka