Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Adresa:
Prievozská 2/B
Mesto:
Bratislava 26
PSČ:
825 25
TEL:
+421 (0) 2 583 17 111
E-mail:
informacie@build.gov.sk


Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici

tel.:
048/4134510, 048/4306410
Fax:
048/4134511, 048/4306410
E-mail:
bb.ksu@bb.ksu.sk, malejcik.miroslav@bb.ksu.sk
Adresa:
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica