Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Adresa:
Prievozská 2/B
Mesto:
Bratislava 26
PSČ:
825 25
TEL:
+421 (0) 2 583 17 111
E-mail:
informacie@build.gov.sk


Krajský stavebný úrad v Nitre

tel.:
037/6930340
Fax:
037/6523212
E-mail:
danis.zoltan@nr.ksu.sk
Adresa:
Lomnická č. 44, 949 01 Nitra