Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Adresa:
Prievozská 2/B
Mesto:
Bratislava 26
PSČ:
825 25
TEL:
+421 (0) 2 583 17 111
E-mail:
informacie@build.gov.sk


Krajský stavebný úrad v Prešove

tel.:
051/7081111, 051/7082382, 051/7082340
Fax:
051/7732663
E-mail:
sekretariat@po.ksu.sk
Adresa:
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov