Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Adresa:
Prievozská 2/B
Mesto:
Bratislava 26
PSČ:
825 25
TEL:
+421 (0) 2 583 17 111
E-mail:
informacie@build.gov.sk


Krajský stavebný úrad v Trenčíne

tel.:
032/7411111, 032/7411491, 032/7434568
Fax:
032/7435571
E-mail:
ksu@tn.ksu.sk
Adresa:
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín