Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Adresa:
Prievozská 2/B
Mesto:
Bratislava 26
PSČ:
825 25
TEL:
+421 (0) 2 583 17 111
E-mail:
informacie@build.gov.sk


Krajský stavebný úrad v Žiline

tel.:
041/5643325, 041/5643425
Fax:
041/5643325
E-mail:
bednarova.darina@za.ksu.sk, kozacek.eugen@za.ksu.sk
Adresa:
Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina