Ministerstvo Zdravotníctva SR

Adresa:
Limbová 2, P.O. BOX 52
Mesto:
Bratislava 37
PSČ:
837 52
TEL:
+421 2 593 73 111
FAX:
+421 2 547 77 983
E-mail:
office@health.gov.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR

Adresa:
Trnavská 52, 826 45 Bratislava
TEL:
02/49 284 111
E-mail:
uvzsr@uvzsr.sk

Kontakty pre verejnosť


Národné centrum zdravotníckych informácií

Adresa:
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
TEL:
02/57 269 305
E-mail:
info@nczisk.sk

Kontakty pre verejnosť


Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie

Adresa:
Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava 37
TEL:
02 / 547 736 62
E-mail:
whosvk@euro.who.int

Kontakty pre verejnosť