Kontaktná adresa na Ministerstvo životného prostredia SR

Názov:
Ministerstvo životného prostredia SR
Adresa:
Nám. Ľ.Štúra 1
Mesto:
812 35 Bratislava
Tel.:
02/59562284
E-mail:
podatelna@enviro.gov.sk
tel.:
02/5956 1111 (spojovateľka)
Podateľňa
pracovných dňoch od 07:30 do15:00Kontakty na vedúcich zamestnancov MŽP SR