Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Adresa:
Prievozská 2/B
Mesto:
Bratislava 26
PSČ:
825 25
TEL:
+421 (0) 2 583 17 111
E-mail:
informacie@build.gov.sk


Krajský stavebný úrad v Bratislave

tel.:
02/59364285
Fax:
02/59364339
E-mail:
ksu.bratislava@ba.ksu.sk, meno.priezvisko@ba.ksu.sk
Adresa:
Lamačská cesta č. 8, 845 14 Bratislava