Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Adresa:
Prievozská 2/B
Mesto:
Bratislava 26
PSČ:
825 25
TEL:
+421 (0) 2 583 17 111
E-mail:
informacie@build.gov.sk


Krajský stavebný úrad v Trnave

tel.:
033/5564329, 033/5564328
Fax:
033/5564459
E-mail:
prednosta@tt.ksu.sk
Adresa:
Kollárova 8, 917 02 Trnava