Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Adresa:
Prievozská 2/B
Mesto:
Bratislava 26
PSČ:
825 25
TEL:
+421 (0) 2 583 17 111
E-mail:
informacie@build.gov.sk


Krajský stavebný úrad v Košiciach

tel.:
055/6001451, 055/6001450
Fax:
055/6338419
E-mail:
sekretariat@ke.ksu.sk, prednosta@ke.ksu.sk
Adresa:
Komenského 52, 041 26 Košice